278

foto

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΠΟΥΔΕΣ

  Γεννήθηκα στην Κομοτηνή το 1963. 
1981 Αποφοίτηση από το Α΄ Λύκειο Κομοτηνής. 
1981 Εγγραφή, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις στo Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
1987 Πτυχίο Ιατρικής με βαθμό «Λίαν Καλώς». 
1988 Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος (16/2/88).
1988 – 1989 Στρατιωτική θητεία στο Πυροβολικό ως ιατρός μονάδος.
1989 – 1990 Υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Πρωτοκκλησίου Έβρου και στο Περιφερειακό Ιατρείο Αρριανών του Κ.Υ. Σαπών (19/4/89-7/6/90).
1990-1991 Ειδικευόμενος βοηθός του Παθολογικού Τμήματος του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κομοτηνής (7/6/90-15/10/91).  
1991 – 1994 Ειδικευόμενος βοηθός στην Πνευμονολογική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Διευθυντής: Καθ. Χ. Βάμβαλης), Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» (16/10/91-15/11/94).
1995 Χορήγηση τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας (7.2.95).
1995 Επιστημονικός συνεργάτης του Ιατρείου Άσθματος της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Δ. Γκιουλέκας). (1/01/95-31/09/95).
1995-έως σήμερα  Άσκηση της Πνευμονολογίας ως ιδιώτης ιατρός στην Κομοτηνή.
1995-1997 Υπηρεσία στο Ι.Κ.Α. ως ιατρός Πνευμονολόγος.
1996-1999 Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Ενδοσκοπήσεων του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κομοτηνής, ως υπεύθυνος των βρογχοσκοπήσεων (διενέργεια 154 βρογχοσκοπήσεων).
1996-2011  Υπηρεσία στο Τ.Ε.Β.Ε. ως ιατρός Πνευμονολόγος.
2000 Παρουσίαση και έγκριση διδακτορικής διατριβής στις 20/4/2000. Αναγόρευση σε διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στις 27/11/2000.
2000-έως σήμερα Διδάσκων στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80.
  Γνωρίζω άριστα την Αγγλική γλώσσα.

 

 

 


 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 


Κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης μου στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του Α.Π.Θ. συμμετείχα στο ερευνητικό έργο της Κλινικής. Έτσι, έλαβα μέρος σε εκτενή μελέτη για την νέα κλινική και ακτινολογική εμφάνιση της φυματίωσης που παρουσιάσθηκε στο 8ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Επίσης, έλαβα μέρος σε ερευνητικό πρωτόκολλο σχετικά με νέα σχήματα θεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανακοινώθηκαν σε Διεθνές συνέδριο και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Lung cancer. Επιπλέον, συμμετείχα στην κλινική δοκιμή φάσης ΙΙΙβ του φαρμάκου ζαριφλουκάστ (Accolate) της κατηγορίας των ανταγωνιστών λευκοτριενίων.

Από το 1995 έως το 2000, η κύρια ερευνητική μου δραστηριότητα αφορά στην εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής, με θέμα: «Πνευμονίτιδες από υπερευαισθησία. Η νόσος των εκτροφέων περιστεριών». 

Στη διετία 1997-1998 συμμετείχα σε ερευνητική ομάδα που είχε σαν αντικείμενο την επιδημιολογική μελέτη των μορφών οξυγονοθεραπείας στη Βόρεια Ελλάδα. 

To 1998 συμμετείχα στην πολυκεντρική μελέτη RELIEF (Real life effectiveness of Oxis Turbohaler during 6 months), που διενεργήθηκε σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το ερευνητικό μου έργο στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής περιλαμβάνει τη διερεύνηση της επίδρασης της άσκησης σε παιδιά με βρογχικό άσθμα και την εμφάνιση του άσθματος μετά κόπωση, καθώς επίσης και σε ασθενείς με Χ.Α.Π., στα πλαίσια ενός προγράμματος αποκατάστασης. 

 


 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 


Από την 1η Μαρτίου του 2000 έως σήμερα, μου ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος ειδικότητας «Αποκατάσταση και Χρόνιες Παθήσεις» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κομοτηνής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει 4 ώρες εβδομαδιαίως.

Επίσης μου ανατίθεται μέρος των εργαστηριακών μαθημάτων «Αποκατάστασης» (2 ώρες εβδομαδιαίως). 

Από το 2006 έως σήμερα διδάσκω το μάθημα της Ανατομίας του 1ου εξαμήνου σπουδών και το μάθημα των Α΄Βοηθειών του 4ου εξαμήνου σπουδών 

Για τη διδασκαλία των προαναφερθέντων, προσλαμβάνομαι, συνεχώς από το 2000 έως σήμερα, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., με σύμβαση εργασίας του Π.Δ. 407/80. 

Συνολικά έχω διδάξει σε δέκα εννέα εξάμηνα στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής. 

Για τις ανάγκες του προαναφερθέντος μαθήματος έχω συγγράψει σημειώσεις με θέμα: «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ», οι οποίες διανέμονται στους φοιτητές του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής. 

Έχω διδάξει στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τα σχετικά με την Πνευμονολογία αντικείμενα, στα πλαίσια του μαθήματος «Ιατρική της Εργασίας». 

Επίσης δίδαξα στα πλαίσια του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. Συγκεκριμένα, ανέπτυξα το αντικείμενο: «Βρογχικό άσθμα και άσκηση». 

 


 

Δ. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 


Είμαι μέλος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακα και της European Respiratory Society.

Ήμουν μέλος σε Προεδρεία Συνεδριάσεων στα εξής επιστημονικά συνέδρια: 

 1. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή 21-23/5/99, Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συνεδρίαση με θέμα: «Αθλητικές παθήσεις: αξιολόγηση και αποκατάσταση». 
 2. 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή 19-21/5/00, Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συνεδρίαση με θέμα: «Καρδιοαναπνευστικές και μεταβολικές προσαρμογές της προπόνησης». 
 3. 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή 17-19/5/02, Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συνεδριάσεις με θέματα: 
 • «Καρδιοαναπνευστικές παθήσεις και άσκηση».
 • «Αθλητικές κακώσεις και παθήσεις».
 • Στρογγυλή τράπεζα «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και Αποκατάσταση». 

Προσκλήθηκα σαν ομιλητής στις εξής επιστημονικές ημερίδες: 

 • 6η Τακτική Συνεδρία της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 23/6/92, Αίθουσα Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης. Ομιλία με θέμα: «Πρώτη διεθνής εμπειρία της μεθόδου αυτομάτου διαχωρισμού ιστού και αίματος στην αποκάλυψη θρόμβων των καρδιακών κοιλοτήτων (Acoustic quantification). 
 • Ημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος, 17/4/95, Αίθουσα Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης. Ομιλία με θέμα: «Θάνατοι από φυματίωση». 
 • Ημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών και Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος, 19/6/95, Αίθουσα Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης. Ομιλία με θέμα: «Απόλυμμα πνεύμονος». 
 • Ημερίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, 5/5/01, Κομοτηνή. Ομιλία με θέμα: «Λοιμώξεις του αναπνευστικού». 
 • 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή 17-19/5/02, Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ομιλία με θέμα: «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και Αποκατάσταση». 
 • Κριτής στο επιστημονικό περιοδικό «Άθληση και Κοινωνία» του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1./ Γκιουλέκας Δ., Χαριτόπουλος Κ., Λαμπρόπουλος Δ., Γεωργούλη Π., Κυριαζής Γ., Βάμβαλης Χ. 
ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Πρακτικά 8ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1993, 790-796.
2./ Γκιουλέκας Δ., Γκιόκας Β., Χαριτόπουλος Κ., Λαμπρόπουλος Δ., Παπακώστα Δ., Βάμβαλης Χ. 
Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
Πρακτικά 8ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1993, 937-945.

3./ Zarogoulidis K., Ziogas E., Papagiannis A., Charitopoulos K., Dimitriadis K., Economides D., Maglaveras N., Vamvalis Ch. 
INTERFERON ALPHA-2A AND COMBINED CHEMOTHERAPY AS FIRST LINE TREATMENT IN SCLC PATIENTS: A RANDOMISED TRIAL 
Lung Cancer, 15 (1996): 197-205.

4./ Περώνης Θ., Χαριτόπουλος Κ., Μάλλιου Π., Μπενέκα Α., Ζάντζα Φ., Αμπατζίδης Γ.
ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ 
Περιοδικό Γαληνός (υπό δημοσίευση).

5./ Charitopoulos K, Beneka A, Malliou P, Bekiaris A, Godolias G. 
APPLICATION OF AN AQUA EXERCISE PROGRAMME IN CHILDREN WITH EXERCISE INDUCED ASTHMA 
Journal of Human Movement Studies, 2003, 45: 153-162


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1./ Angomachalelis N., Hourzamanis A., Serasli E., Charitopoulos K. 
ACOUSTIC QUANTIFICATION: A NEW METHOD FOR ON-LINE AUTOMATIC VISUAL DETECTION OF ENDOCARDIAL THROMBI 
XVII World Congress on Diseases of the Chest, 13-18/6/93, Amsterdam. Περίληψη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Chest, 103(3), 1993, 165S. 

2./ Φιλίππου Δ., Βησούλη Α., Σόμπολας Π., Χαριτόπουλος Κ., Σιχλετίδης Λ., Σπύρου Π. 
ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΩΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ – ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 2-5/12/93. Περίληψη δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών του Συνεδρίου, σ. 25. 

3./ Γκιουλέκας Δ., Χαριτόπουλος Κ., Κοντακιώτης Θ., Γκιόκας Β., Βάμβαλης Χ. 
ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (Κλινικοεργαστηριακές παρατηρήσεις σε 116 περιπτώσεις). 
7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 2-5/12/93. Περίληψη δημοσιεύθηκε στον Τόμο Πρακτικών του Συνεδρίου, σ. 35. 

4./ Zarogoulidis K., Ziogas E., Charitopoulos K., Economides D., Dimitriadis K., Vamvalis Ch. 
INTERFERON-A-2A PLUS CHEMOTHERAPY AS FIRST LINE TREATMENT IN SCLC PATIENTS. A RANDOMISED TRIAL. 
19th Congress of the European Society for Medical Oncology, 18-22/11/94, Lisbon. Περίληψη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Annals of Oncology, 5, 1994: 161S. 

5./ Tsara V., Serasli E., Constantinidis T.C., Chistaki P., Gourgoulianis G., Mitsios A., Nakos G., Charitopoulos K., Peios G., Gavrielidis A., Papadopoulos I., Damianakos M., Bousboukilia S., Gougoulias G. 
DOMICILIARY LTOT IN NORTHERN GREECE (PRELIMINARY DATA). 
European Respiratory Society Annual Congress, 19-23/9/98, Geneva, Switzerland. Περίληψη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Respiratory Journal, 12, 1998, pp. 167S. 

6./ Μπενέκα Α., Μπεκιάρης Α., Περόνης Α., Μάλλιου Π., Χαριτόπουλος Κ., Γκοδόλιας Γ. 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ 
7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 21-23/5/99, Κομοτηνή. Περίληψη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία», 22, 1999, σ. 151. 

7./ Beneka A., Malliou P., Charitopoulos K., Bekiaris A., Peronis A., Godolias G. 
SWIMMING EXERCISE IN CHILDREN WITH ASTHMA 
5TH I.O.C. WORLD Congress, 31/10 – 5/11/99, Sidney, Australia, pp. 223.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ

Παρακολουθώ ανελλιπώς όλα τα Πανελλήνια Πνευμονολογικά Συνέδρια από το 1991 έως σήμερα.

Επίσης παρακολουθώ όλα τα Πανευρωπαϊκά Πνευμονολογικά και Αλλεργιολογικά Συνέδρια από το 1995 έως σήμερα.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ


Έχω συμμετάσχει στη διεξαγωγή πάνω από 40 ( σαράντα ) επιστημονικών μελετών και πρωτοκόλλων φάσεως 3γ και δ.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δρ Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος
Ειδικός πνευμονολόγος
 
Β Γεωργίου 4
Κομοτηνή
69100
 
τηλ. 2531037997
κιν. 6945807841
 
Human health depends viagra greece on the air we breathe cialis greece