Η ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΠΕΥΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΟ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ.

 

bigstock 152769971

Αν πάσχετε από αλλεργίες, πιθανόν να πάσχετε από βρογχικό άσθμα, που δεν έχει διαγνωσθεί ή μπορεί να εκδηλώσετε συμπτώματα άσθματος αργότερα στη ζωή σας λόγω των αλλεργιών.

Η θεραπεία απευαισθητοποίησης (ανοσοθεραπεία) θα σας βοηθήσει στην εξάλειψη των συμπτωμάτων σας από την αλλεργική ρινίτιδα και το άσθμα ή/και θα αναστείλει την πιθανή εκδήλωση άσθματος στο μέλλον.

Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ αλλεργιών και ανάπτυξης βρογχικού άσθματος: Το 90% των περιπτώσεων άσθματος στην παιδική ηλικία και το 50% στους ενήλικες είναι αλλεργικής αιτιολογίας.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 20% των παιδιών με αλλεργική ρινίτιδα θα αναπτύξουν και άσθμα στο μέλλον.

Οι αλλεργικές παθήσεις λοιπόν προδιαθέτουν στην εκδήλωση βρογχικού άσθματος. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε την ιατρική έρευνα στη μελέτη θεραπείας των αλλεργικών παθήσεων και ιδιαίτερα στην ανοσοθεραπεία, που είναι μια μέθοδος θεραπείας αποτελεσματική και καλά τεκμηριωμένη, ως πιθανή θεραπευτική μέθοδος για το βρογχικό άσθμα.

gynzauwjlp58a40d5fa9f4d

Η ανοσοθεραπεία αναφέρεται στη σταδιακή χορήγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συνεχώς αυξανόμενων δόσεων ειδικών εκχυλισμάτων αλλεργιογόνων, στα οποία είναι ευαίσθητος ο ασθενής. Η διάρκεια της θεραπείας είναι 3 έως 5 έτη και η χορήγηση των αλλεργιογόνων εκχυλισμάτων γίνεται είτε υποδορίως (στον βραχίονα με μικρές ενέσεις), είτε με τη μορφή υπογλωσσίων σταγόνων.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στην ενέσιμη ανοσοθεραπεία είναι ελάχιστες και κατά κύριο λόγο τοπικές. Παρά ταύτα, έχουν αναφερθεί παγκοσμίως (όχι όμως στην Ελλάδα) και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. ασθματική κρίση), όταν δεν τηρήθηκε επακριβώς το πρόγραμμα της ανοσοθεραπείας. Το ποσοστό επιτυχίας της όμως φαίνεται να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την υπογλώσσια ανοσοθεραπεία.

Αν έχετε αλλεργίες ή/και άσθμα, η ανοσοθεραπεία στοχεύει στην αναστολή της περαιτέρω εξέλιξης της νόσου και στον έλεγχο των συμπτωμάτων σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δρ Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος
Ειδικός πνευμονολόγος
 
Β Γεωργίου 4
Κομοτηνή
69100
 
τηλ. 2531037997
κιν. 6945807841
 
Human health depends viagra greece on the air we breathe cialis greece