Για να βρείτε αν είναι πιθανό να πάσχετε από το σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας,
καταγράψτε την πιθανότητα να νυστάξετε ή να κοιμηθείτε σε καθεμιά από τις παρακάτω καταστάσεις:

0=Δεν υπάρχει πιθανότητα να νυστάξετε ή να κοιμηθείτε
1=Μικρή πιθανότητα
2=Μέτρια πιθανότητα
3=Μεγάλη πιθανότητα

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κάθεστε και διαβάζετε

 

Βλέπετε τηλεόραση

 

Κάθεστε ήρεμος σε ένα δημόσιο χώρο (συγκέντρωση, θέατρο)

 

Είστε επιβάτης σε ένα ατυοκίνητο επί 1 ώρα χωρίς διακοπή

 

Είστε ξαπλωμένος το απόγευμα

 

Κάθεστε και μιλάτε με κάποιον

 

Κάθεστε ήσυχος μετά από ένα γέυμα χωρίς κατανάλωση αλκοόλ

 

Βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν κινείται για λίγα λεπτά λόγω αυξημένης κυκλοφορίας

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

Αν το σύνολο των βαθμών που συγκεντρώσατε είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 6
είναι πιθανό να πάσχετε από το σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας και
είναι απαραίτητο να επισκεφθείτε το γιατρό σας